Kategorier
Geoteknik

Geotekniker anlitad för förebyggande arbete vid torr sommar

Geotekniker är proffs på att ta reda på hur marken man tänker bygga på ser ut inunder.  De kan även kontrollera vattennivån när man ska anlägga en brunn.

Det nya huset skulle byggas på mark som låg utanför samhället. Där fanns inga andra byggnader så därför var det viktigt att hitta någon som kunde göra mätningar. De behövde veta att marken var solid och om inte så behövde det planeras för pålning. Alltså att man satte ner pålar långt ner i marken, ända ned till fast grund.

Förutom att detta var mycket viktigt behövde de även kontrollera vattennivån. På så vis visste de hur brunnen de tänkte borra skulle fungera. Den behövde vara nog djup för att det skulle finnas vatten även under torrare perioder. Detta var viktigt då det inte fanns kommunalt vatten att koppla in så pass långt ute i skogen.

En geotekniker klarar alla uppgifter

Både Eva och Aron var noviser när de kom till att bygga hus och gräva brunnar. Därför var de tvungna att hitta någon som kunde hjälpa dem. De fick information om en geotekniker som kunde precis alla de saker som de var i behov av att kontrollera. Denne kontaktades och de hittade en tid som passade dem alla.

Efter att geoteknikern gjort sina mätningar var det dags för denne att ge sina svar till paret som väntade rastlöst hemma. Marken visade sig vara mycket porös och pålning skulle bli nödvändig. Något som inte var ett problem i sig, men informationen var viktig att få. Vad grundvattnet beträffade visade det sig att brunnen de tänkt sig skulle bli perfekt på parets tomt.