Kategorier
Vajersågning

Vajersågning är en effektiv metod att använda sig av i trånga utrymmen

Vajersågning kan vara en flexibel och effektiv metod för att såga i berg. Tack vare smart teknik och eminent utrustning kan man ta sig igenom hårda bergarter.

Det finns flera tillfällen då det lämpar sig alldeles utmärkt att använda sig av vajersågning.
Ett är om du ska såga i ett fundament och vill att det ska bli runda hål. Ett annat är om du behöver såga på ytterst svåråtkomliga ställen. Då kan det bli lätt som en plätt med en vajersåg i din hand.

Ska du utföra arbete med såg i en gruva eller i ett stenbrott kan en vajersåg underlätta jobbet betydligt. Likadant är det om du skulle stå inför en utmaning att såga eller göra någon form av håltagning i samband med rivning eller liknande arbete. Ytterligare ett exempel är om du ska ta hål i eller såga dig in i ett bankvalv.

En vajersåg är som du lätt kan förstå ett väldigt flexibelt verktyg. Med den effektivitet du kan utföra dina jobb när det gäller att såga dig igenom de hårdaste av bergarter, förstår du att en eller några olika vajersågar kan göra dig till den mest professionella vajersågaren av alla.

Vajersågning fungerar för både helt raka snitt och cirkulära sådana

En person som utför en professionell vajersågning kommer kunna leverera cirkulära hål likaväl som alldeles raka snitt. Att såga med en vajer går till på så sätt att man har en diamantvajer som träs runt det objekt som är föremål för sågning. Eller snarare lägger det runt objektet.

Du som jobbar i miljöer där det förekommer broar, tunnlar, kraftverk, fundament eller behöver ta dig in i trånga prång och utrymmen där det är svårt att komma åt kan med fördel använda dig av en vajersåg vid alla dessa tillfällen. Det kan bli raka eller runda snitt beroende på vad du vill ha.

Vajersågning är en enastående metod så fort du befinner dig i en situation där det inte får förekomma några vibrationer eller inte är lämpligt att spränga sig fram. Det kan vara i en känslig miljö eller handla om riktigt stora objekt.