Kategorier
Energi

Energideklaration Göteborg – sänk kostnaderna 

Dags att genomföra en energideklaration i Göteborg? För många fastighetsägare och BRF:er så blir detta ett måste sett till att det finns regler som visar att man ska få en sådan utförd av en certifierad firma med regelbundna intervaller.

 Även för villaägare kan emellertid frågan komma att dyka upp och då primärt i samband med nybyggnationer och i samband med försäljningar. Har du nyligen byggt en villa så kommer också ett krav på att du inom två år ska genomföra en energideklaration i Göteborg.

 Samma sak gäller för dig som ska sälja din villa: du ska bifoga en komplett energideklaration till mäklaren som i sin tur inkluderar denna i prospektet. Frågan är här både naturlig och logisk: varför en energideklaration? Vi ger några svar på denna fråga här nedan och som följer: 

  • Klargör energiförbrukningen. En energideklaration fastställer hur pass mycket energi som går åt för att värma upp och kyla ned en fastighet/villa/byggnad och hur mycket som går åt för att driva exempelvis ventilationen. Det innebär att man undersöker varje rum i byggnaden och mäter exempelvis hur pass mycket värme som når varje del av en fastighet. 
  • Sänker kostnaderna. Hur en energideklaration ser ut blir också ett verktyg för en framtida omställning. Du har säkert hört talas om uttrycket om att elda för kråkorna? Det är exakt detta som sker i många fastigheter. Man har ineffektiva lösningar för energi och har en förbrukning som egentligen borde vara betydligt mindre än vad den är. Genom rätt investeringar så kan man sänka de årliga kostnaderna med stor marginal – och samtidigt också få en betydligt bättre effekt. Inom ramarna för en energideklaration presenteras också förslag på vilka förbättringar som kan göras och vilka investeringar som rekommenderas. 
  • Bättre miljö och klimat. Alla dessa investeringar är också gröna och bra för både miljö och klimat. Med detta blir en energideklaration i Göteborg också ett kraftfullt verktyg i arbetet med omställningen mot minskade utsläpp och slöseri med värdefulla resurser.