Kategorier
Brandskydd

Ansulex – ett effektivt brandsläckningssystem

Det finns lokaler där risken för att brand kan uppstå är särskilt stor. Kök i restauranger eller storhushåll kan behöva ett släckningssystem som Ansulex.

Att råka ut för brand är ett skräckscenario för de flesta. Inte sällan blir man handfallen och vet inte vilken åtgärd som ska vidtas. Den som har ansvar för en eldfängd lokal i ett företag ska se till att brandskyddet ses över och att personalen får en adekvat utbildning. Men det måste naturligtvis finnas tekniska hjälpmedel att ta till om en brand plötsligt uppstår.

I ett kök där stora mängder mat lagas finns en betydande fara. Fett och matolja kan lätt ta eld vid överhettning. En sådan brand är svår att släcka och den kan lätt återuppstå och självantändas om den inte släcks effektivt. Elden måste kvävas omedelbart och därefter måste brandhärden skyddas under en längre tid.

Ansulex ger lugn för en krögare

Anders är en välrenommerad restaurangägare i en av våra större städer. Sedan några år tillbaka äger han flera krogar. Med nöd och näppe har han tagit sig igenom de ekonomiska problem som uppstod i samband med covid-pandemin. Gästerna har börjat komma tillbaka men han tål inga fler bakslag. En av hans kockar tar upp en fråga. “Vi har haft en del tillbud i våra kök där matolja har tagit fyr”, säger han. “Vi har flera nyanställda i köket som inte vet vad som gäller kring brandskydd och jag är inte säker på att våra pulversläckare kväver eld som uppstår i matolja”.

Anders är en god lyssnare och tar kontakt med ett företag som sysslar med brandskydd. Han tecknar avtal om Ansulex service. Ett kontrakt som inkluderar kontroll och underhåll av ett brandsläckningssystem. En brandingenjör från bolaget gör en noggrann inspektion av brandskyddet i restaurangernas olika kök. Företaget håller därefter en kort utbildning för de anställda.