Kategorier
Okategoriserade

Asfaltera uppfart – tips och råd

Fler och fler villaägare har börjat se värdet i att asfaltera uppfart snarare än att exempelvis lägga ut grus över densamma. Grus är ett billigare alternativ, men det kommer också med många fler negativa aspekter. Väljer du grus så måste du också vara beredd på att visst underhåll fordras. Du måste kratta, jämna ut och hålla ogräs borta. 

Dessutom så kommer du att behöva städa mer frekvent och detta som en följd av att grus – och damm – tenderar att följa med in i bostaden. Utöver detta så blir grus ofta en fiende för maskiner. Dels i form av att bilen kan repas, men dels också i form av att det skvätter ut på gräsmattan och väl där skadar bladen på din gräsklippare. Kort sagt: grus är billigt – men man får också det man betalar för. 

Fördelar med asfalt 

Att asfaltera uppfart är en bättre lösning. Genom detta beslut får man en konsekvent jämn yta att ställa bilen på och där exempelvis barnen kan leka – spela basket och annat – på. Dessutom är asfalt lättskött. Det enda som krävs är att man spolar bort exempelvis damm och pollen från ytan för att få en inbjudande finish igen. Asfalt kan dessutom sorteras in under ett estetiskt val. Detta förutsatt att man tänker till runtomkring och exempelvis sätter ut blomlådor eller anlitar ett företag inom stensättning. Väljer du att asfaltera uppfart så väljer du ett både snyggt och lättskött alternativ som dessutom håller över lång tid. 

Men, det senare förutsätter emellertid en professionell läggning. Vi nämnde ovan att man genom att välja det billigare alternativet grus också får det man betalar för. Samma sak gäller för asfalt, men då i form av vilken firma man väljer. Tyvärr finns många exempel på företag – sällskap, snarare – som åker omkring och erbjuder asfaltering till väldigt låga priser och där man som privatperson betalar svart. Detta kan vara frestande, men det ger aldrig det långsiktiga resultat man eftersöker. 

Redan efter en vinter så kan man se konsekvenserna av beslutet. Asfalten blir spröd, den spricker, det uppkommer håligheter och det kan bildas större tjälskott. Det handlar då om att man måste lägga mycket pengar på att korrigera problemen och inte sällan så måste man göra om hela projektet från scratch. Till avsevärt mycket högre kostnader än om man redan från början valt rätt partner för att asfaltera uppfart.

Anlita rätt företag för asfaltering 

 Kort sagt: vill du ha hjälp – vilket du utan tvekan kommer att behöva – så ska du se till att direkt hitta en stabil, erfaren och kunnig partner inom asfaltering som har en uppdaterad maskinpark och som, genom detta, kan ta hela projektet från start till mål utan några mellanhänder. Det är värt att betala för. 

Kostnaden för att asfaltera uppfart är svår att sia om. Det beror på hur mycket grundarbete som krävs, hur stor ytan är samt vilken typ av asfalt som ska läggas ut. Ett tips är att man även försöker inkludera sina grannar i projektet. Kan man få till stånd att flera stycken väljer att asfaltera så kan detta påverka priset i en positiv riktning. Vad gäller grannar så är det för övrigt bra att informera dessa om asfalteringen oavsett. En sådan kan komma att påverka deras bostad vid exempelvis regn och där måste man i så fall försöka hitta ett bra alternativ vad gäller avrinning. Med rätt företag vid din sida blir detta sällan ett problem.