Kategorier
Solceller

Det enklaste är att leasa solceller

För den som vill investera i solceller men tvekar inför att ta ett lån så finns det möjlighet att leasa solceller med service direkt från installatören.

Tanken på att installera solceller och att på det sättet värna om både miljön och om ekonomin kan verka lockande. När man börjar titta närmare på vad det innebär så kan det framstå som ett stort projekt. Det första man måste ta reda på är om fastigheten har ett läge där det finns tillräckligt med sol. Anlitar man en erfaren och etablerad installatör av solceller kan man emellertid få hjälp med det mesta, inte bara installationen.

När man kontaktar installatören börjar de alltid med ett hembesök. Det man undersöker då är bland annat läge, takyta och takkonstruktion. Om de rätta förutsättningarna finns så får man en kostnadsfri offert på anläggningen. I vissa fall måste man begära bygglov för att få installera solceller på taket. Detta, och annat pappersarbete, kan det företag man anlitat hjälpa till med. Därefter är det dags att börja fundera på finansieringen av projektet.

Man kan leasa solceller av leverantören istället för att köpa dem

Det finns många fördelar med att leasa solceller. Den kanske största fördelen är att man slipper kontakta banken och ta ett lån. Istället för att köpa anläggningen betalar man en viss summa varje månad till leverantören. Detta blir en fast utgift som det är lätt att budgetera för. De gånger anläggningen producerar mer el än vad man förbrukar tjänar man dessutom pengar på att sälja elen vidare.

En annan fördel är att eftersom man inte äger anläggningen så har man heller inte ansvar för underhåll och service under avtalsperioden. Som med alla anläggningar så blir effekt och funktion bättre med regelbunden översyn. Företagets egna tekniker ser till att allt fungerar som det ska och att anläggningen ger god effekt.