Kategorier
Besiktning

Överlåtelsebesiktning är en garanti

Att få hjälp med överlåtelsebesiktning i det hus som man står i begrepp att köpa är en garanti för att man inte ska drabbas av obehagliga överraskningar när köpet är klart och man flyttat in.

Man har faktiskt skyldighet att undersöka det hus man köper innan allt är klart men det är svårt att göra om man inte har det som sitt jobb. Anlitar man en SBR-utbildad besiktningsman så vet man att det kommer att bli riktigt gjort.

Man kan ju undra vad de gör när de bara går runt och tittar, men ett tränat öga och en luktkänslig näsa kan upptäcka väldigt mycket. Vid besiktningen använder man instrument på ett ställe och det är i våtutrymmena där man mäter fuktindikering. För övrigt går man bara igenom huset och tittar noga på det som man vet är de svaga punkterna.

Vid en överlåtelsebesiktning tittar man dessutom på all dokumentation som finns om huset. Det kan vara reparationer eller ombyggnader som gjorts efter att huset byggdes. De finns inte med på originalritningarna men kan påverka husets skick.

Vid en överlåtelsebesiktning tittar man också på markerna omkring

En byggnad påverkas ju av den mark som den ligger på. Om det är väldigt mycket fukt som samlas runt husgrunden eller höga träd som riskerar att falla, så kan det skada huset. Därför tittar man på trädgård och annan intilliggande mark.

När överlåtelsebesiktningen är klar så får man ett protokoll med kommentarer om husets skick. Finns där saker som behöver åtgärdas omgående så noteras det.